Laman Utama  |  Profil Korporat  |  Kem  |  Kemudahan  |  Pakej  |  Galeri  |  Hubungi Kami  |

 

 

Chalet Eksekutif & Non Eksekutif

Dorm Najwa

Dorm Amalina

Dorm Nadiah

Dorm Seri Tarmidah

Dewan Seri Norizan

Bilik Gerakan

Dewan Terbuka

Surau Al-Hidayah

Dewan Makan

Padang / Dataran

Pondok Wakaf

Tapak Perkhemahan

Dorm Amalina

Sebuah rumah yang dibina 2 tingkat yang menyerupai rumah panjang di Sarawak boleh memuatkan kira-kira 60 orang dalam satu-satu masa. Ianya dibahagikan kepada 2 tingkat iaitu tingkat bawah dan tingkat atas.

Ianya berkonsepkan dorm terbuka di mana pengunjung yang ingin menyewa rumah ini akan disediakan bantal dan tilam dan tidur secara terbuka.

Selain itu, rumah Sarawak ini juga boleh berfungsi sebagai sebuah dewan tertutup yang boleh memuatkan kira-kira 100 orang dalam satu- satu masa.

Dwifungsi rumah ini menjadikan ianya unik dan dijangka akan menarik minat pengunjung yang datang ke kem ini.
 

   

   

 

2010 - 2011 Tawar Group Of Companies. Hakcipta Terpelihara
Semua artikel, tulisan, grafik, gambar dan ilustrasi yang diterbitkan di dalam laman web ini merupakan hakcipta yang dimiliki oleh kami dan pihak-pihak yang dinyatakan. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan laman ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain tanpa mendapat kebenaran secara rasmi daripada kami.