Laman Utama  |  Profil Korporat  |  Kem  |  Kemudahan  |  Pakej  |  Pelanggan  |  Galeri  |  Hubungi Kami  |

 

 

Program Yang Telah Dijalankan Sepanjang Tahun 2015

Galeri 1   Galeri 2   Galeri 3
   
Mesyuarat AJK PIBG SMK Tun Perak Muar 2015   Kem Kecemerlangan Pemimpin Muda (Tingkatan 4) Daerah Muar-Ledang-Segamat Peringkat Negeri Johor anjuran bersama Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor (JPNJ)   Program Sayangi Diri Elak Derita Selamanya (SHIELDS) AADK Jasin
Galeri 4   Galeri 5   Galeri 6
   
Program Jom Gapai Bintang Panitia Kimia & Sains 2015 SMK Tun Perak   Program Sayangi Diri Elak Derita Selamanya (SHIELDS) AADK Melaka Tengah   Mesyuarat Ketua-ketua Kor Tani / Peladang Muda Pertubuhan Peladang Negeri Johor (PPNJ)
Galeri 7   Galeri 8   Galeri 9
   
Program Sayangi Diri Elak Derita Selamanya (SHIELDS) AADK Ledang   Program Pemantapan Penilaian Bersepadu Pengetua-pengetua Daerah Ledang   Taklimat PIBK PPD Muar
Galeri 10   Galeri 11   Galeri 12
   
Kursus Pengurusan Masa RISDA   Program RETREAT Wanita UMNO Pagoh 2015   Program Kecemerlangan SPM 2015
SMK Felcra Bukit Kepong
Galeri 13   Galeri 14   Galeri 15
   
Program Special Training for Young Leaders (STYLE)
Pembimbing Rakan Siswa Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia 2015
 
  Kem Motivasi dan Kecemerlangan Murid PT3 dan SPM SMA Lughatil Arabiah Tangkak (SMALAT)   Program Motivasi bagi Pelajar Tingkatan 5 SM Sains Muar
Galeri 16   Galeri 17   Galeri 18
   
Kursus Perguruan PASTI
Jabatan PASTI Negeri Johor
  Kursus Industrialised Builidng System (IBS) Anjuran PKMMNJ   Mesyuarat Agung Permulaan (MAP) Koperasi Muslim Bikers Muar Berhad
    Galeri 19    
       
    Kurusus POWARIS - Engineer Your Success MARA Negeri Johor    
         
         
         
 

Tawar Group Of Companies. Hakcipta Terpelihara
Semua artikel, tulisan, grafik, gambar dan ilustrasi yang diterbitkan di dalam laman web ini merupakan hakcipta yang dimiliki oleh kami dan pihak-pihak yang dinyatakan. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan laman ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain tanpa mendapat kebenaran secara rasmi daripada kami.