Laman Utama  |  Profil Korporat  |  Kem  |  Kemudahan  |  Pakej  |  Pelanggan  |  Galeri  |  Hubungi Kami  |

KALENDER AKTIVITI TAWAR FARM & PLANTATION
TAHUN 2017

     
JANUARI 2017 FEBRUARI 2017 MAC 2017
A I S R K J S   A I S R K J S   A I S R K J S
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4         1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25
29 30 31           26 27 28           26 27 28 29 30 31  
                                             
APRIL 2017 MEI 2017 JUN 2017
A I S R K J S   A I S R K J S   A I S R K J S
            1     1 2 3 4 5 6           1 2 3
2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30  
30                                            
JULAI 2017 OGOS 2017 SEPTEMBER 2017
A I S R K J S   A I S R K J S   A I S R K J S
            1       1 2 3 4 5             1 2
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   110 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30
30 31                                          
OKTOBER 2017 NOVEMBER 2017 DISEMBER 2017
A I S R K J S   A I S R K J S   A I S R K J S
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4             1 2
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
29 30 31           26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30
                                31            
     
Petunjuk :
  Cuti Umum    
  Program Dijalankan
  Program Ditempah
  Program Ditangguhkan

31

Cuti Penggal Persekolahan
     

2010-2017 Tawar Group Of Companies. Hakcipta Terpelihara
Semua artikel, tulisan, grafik, gambar dan ilustrasi yang diterbitkan di dalam laman web ini merupakan hakcipta yang dimiliki oleh kami dan pihak-pihak yang dinyatakan. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan laman ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain tanpa mendapat kebenaran secara rasmi daripada kami.