Laman Utama  |  Profil Korporat  |  Kem  |  Kemudahan  |  Pakej  |  Pelanggan  |  Galeri  |  Hubungi Kami  |

 

 

Pakej Pelajar Sekolah**  
Harga : RM 50.00 - RM60.00++ seorang
Penginapan :  Dorm / Chalet
Makan/Minum : 6 x Sehari :
(Sarapan Pagi, Minum Pagi, Makan Tengahari, Minum Petang, Makan Malam &  Minum Malam)
Bilangan Peserta : Minimum 50 orang / maksimum 200 orang
     

 

Pakej Pelajar IPT**  
Harga : RM 60.00 - RM70.00++ seorang
Penginapan :  Dorm / Chalet
Makan/Minum : 6 x Sehari :
(Sarapan Pagi, Minum Pagi, Makan Tengahari, Minum Petang, Makan Malam &  Minum Malam)
Bilangan Peserta : Minimum 50 orang / maksimum 200 orang
     

 

Pakej Persendirian / Keluarga / Korporat  
Harga : Dari RM 90.00 - R100.00++ seorang
Penginapan :  Chalet Eksekutif / Chalet Non Eksekutif
Makan/Minum : Mengikut Permintaan
Bilangan Peserta : Tiada
     
     

      ** Sila tunjukkan kad pelajar

      ## Semua harga adalah sah ketika dipaparkan. Tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.
           Pihak Tawar Farm & Plantation berhak meminda mana-mana pakej & harga pada bila-bila masa.

      ### Harga baru berkuatkuasa 1 Februari 2011

 

2010-2017 Tawar Group Of Companies. Hakcipta Terpelihara
Semua artikel, tulisan, grafik, gambar dan ilustrasi yang diterbitkan di dalam laman web ini merupakan hakcipta yang dimiliki oleh kami dan pihak-pihak yang dinyatakan. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan laman ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain tanpa mendapat kebenaran secara rasmi daripada kami.