Laman Utama  |  Profil Korporat  |  Kem  |  Kemudahan  |  Pakej  |  Galeri  |  Hubungi Kami  |

 

 

Chalet Eksekutif & Non Eksekutif

Dorm Najwa

Dorm Amalina

Dorm Nadiah

Dorm Seri Tarmidah

Dewan Seri Norizan

Bilik Gerakan

Dewan Terbuka

Surau Al-Hidayah

Dewan Makan

Padang / Dataran

Pondok Wakaf

Tapak Perkhemahan

Dewan Seri Norizan

Sebuah dewan serbaguna tertutup berkeluasan 70 kaki x 30 kaki didirikan bagi mengadakan pelbagai majlis seperti seminar, kursus, ceramah dan pelbagai aktiviti lain yang dijalankan di Tawar Farm. Dewan tertutup berhawa dingin ini juga boleh disewa bagi pelbagai aktiviti pelawat luar bersama-sama chalet dan rumah tetamu. Peralatan yang bakal disediakan seperti sistem PA, projektor kerusi, meja dan sebagainya.
 

  

  

 

2010 - 2011 Tawar Group Of Companies. Hakcipta Terpelihara
Semua artikel, tulisan, grafik, gambar dan ilustrasi yang diterbitkan di dalam laman web ini merupakan hakcipta yang dimiliki oleh kami dan pihak-pihak yang dinyatakan. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan laman ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain tanpa mendapat kebenaran secara rasmi daripada kami.